Recesja 💰

2022

performance udziałem DJ toutestmagnifique, wideo, obiekt (sztuczna szczęka po dziadku)

Recesja to działanie w performatywny sposób wskazujące na fizyczny, cielesny wymiar pozornie abstrakcyjnych procesów ekonomicznych i społecznych.

Akcja została zrealizowana w ramach II Biennale Zielona Góra „Odnowa”. Biennale podejmowało temat splotu współczesnych kryzysów społecznych i cywilizacyjnych, zwłaszcza wojny w Ukrainie i katastrofy ekologicznej. Za case study do rozważania tych problemów posłużyła Zielona Góra – miasto o skomplikowanej historii, której elementami są wysiedlenia, zmiana tożsamości z niemieckiej na polską po drugiej wojnie światowej, doświadczenie komunizmu, gwałtownej modernizacji, a później również efektów działania agresywnej neoliberalnej ekonomii w dobie globalizacji.

Performance odbył się w klubie X-Demon, dyskotece, która w Zielonej Górze jest jednym z symboli hedonizmu czasów masowej konsumpcji ale zarazem postrzegana jest jako kwintesencja taniego blichtru i związanej z nim konsumpcyjnej melancholii.

Artystka wcieliła się w estradową divę, glamourową gwiazdę wieczoru. Wystąpiła mając w ustach sztuczną szczękę własnego dziadka. Proteza nadała jej pokrytej ciężkim makijażem twarzy groteskowy a nawet złowieszczy wyraz. Zamiast śpiewu performerka wydawała z siebie rytmiczne kłapanie i szczękanie sztucznymi zębami, przetwarzane na żywo przez biorącego udział w akcji DJ-a. Powstał w ten sposób swoisty hymn recesji. Artystka używa tego pojęcia w podwójnym sensie. Recesja oznacza koniec koniunktury, kres wzrostu, widmo nadchodzącego kryzysu. Terminu tego używa się jednak również w stomatologii na określenie cofania się dziąseł i odsłonięcia fragmentu korzenia zęba. Stomatologia jest dziedziną, która wśród usług medycznych przeszła najwcześniejszą i najbardziej dogłębną komercjalizację. W rezultacie w społeczeństwach rządzonych „niewidzialną ręką rynku”, stan uzębienia stał się jedną z najbardziej widocznych, cielesnych dystynkcji odróżniających bogatych i uprzywilejowanych od tych, którzy postrzegani są jako przegrani i wykluczeni z kultury sukcesu i dobrobytu.

Kuratorzy: Marta Gendera, Joanna Sokołowska – wystawa, Bartek Lis – program społeczny
Tekst: Stach Szabłowski
Biennale Zielona Góra 2022 Odnowa (PL)
Zdjęcia: Ala Savashevich

http://biennalezielonagora.pl/pl/homepage-pl/